Andrzej Burczyk realizuje projekt pod nazwą „Budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjno-magazynowej”.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa hala produkcyjno-magazynowa wraz z wszystkimi instalacjami (w tym instalacją fotowoltaiczną) w miejscowości Koteże. Nowa hala zostanie wyposażona w kompletne linie produkcyjne: do produkcji wyrobów rozdrobnionych, do produkcji wyrobów drobiowych, do produkcji burgerów, do produkcji kebabów. Ponadto nowy obiekt zostanie wyposażony w myjkę wózków, śluzę sanitarną, regały magazynowe, wagi paletowe, pakowarkę próżniową, środki transportu wewnętrznego tj. dwa wózki widłowe oraz system zarządzania produkcją i magazynem.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągniecie celu przyspieszenia inwestycji prywatnych w sektorze MŚP.

Wartość brutto przedsięwzięcia – 34 642 321,39 zł

Przyznane wsparcie finansowe – 14 076 351,37 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia uruchomiony zostanie nowy zakład produkcyjny wraz z całym jego wyposażeniem.